Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Overzicht
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Online winkelvoorwaarden
Artikel   4 - Algemene voorwaarden
Artikel   5 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
Artikel   6 - Wijzigingen aan de service en prijzen
Artikel   7 - Producten en diensten
Artikel   8 - Nauwkeurigheid van facteuring en accountinformatie 
Artikel   9 - Optionele hulmiddelen
Artikel 10 - Links van derden
Artikel 11 - Copmerhingen door gebruikers feedback en andere inzendingen
Artikel 12 - Persoomlijke informatie
Artikel 13 - Fouten, onnaauwkeurigheden en omissies
Artikel 14 - Verboden gebruik
Artikel 15 - Disclaimer van garanties; Beperking van aanspakelijkheid
Artikel 16 - Vrijwaring
Artikel 17 - Scheidbaarheid
Artikel 18 - Beëingdiging 
Artikel 19 - Volledige overeenkomst 
Artikel 20 - Goedere Recht
Artikel 21 - Wijzigingen in sericewoorwaarden
Artikel 22 - Contactinformatie


Artikel 1: Overzicht

Deze website wordt bediend door Jonathan's Toys Ltd (ourgeneration.eu/nl) Tijdens de site verwijzen de termen "wij", "wij" en "onze" ourgeneration.eu.nl Ouromentation.co.uk biedt deze website, inclusief alle informatie, gereedschappen en services die beschikbaar zijn op deze site, de gebruiker, geconditioneerd op uw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen vermeldde hier.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, deel je deel aan onze 'service' en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ('Servicevoorwaarden', 'Voorwaarden'), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en beleid Hierin verwezen en / of beschikbaar door hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking van gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u de website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dan heeft u mogelijk geen toegang tot de website of gebruikt u diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is Acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.
Alle nieuwe functies of gereedschappen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jonathan’s Toys Ltd;

Vestigingsadres: Blue Barns, Colchester, Co7 7FX, Verenigd Koninkrijk;

Telefoonnummer: +441206 984444, Maandag om Vrijdag 9:00 – 17:00 (BST); E-mailadres: customerservice@ourgeneration.eu

Btw-identificatienummer: NL826421568B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

  • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
  • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
  • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3. Online winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, vertegenwoordigt u dat u op zijn minst de meerderheid van de meerderheid bent in uw staat of provincie of de tijd van meerderheid in uw staat of provincie en u hebt ons uw toestemming gegeven aan Sta een van uw kleine afhankelijke personen toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doel, noch mogen u, in het gebruik van de service, enig wetten in uw jurisdictie schendt (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of een code van een destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


Artikel 4. Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), kan worden overgedragen niet-versleuteld en betrekken (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen in overeenstemming en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. We verzamelen of bewaren geen creditcardgegevens, alle betalingen worden veilig verwerkt door onze betalingsaanbieder.

U gaat ermee akkoord niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren van elk deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of elk contact op de Website waarmee de service wordt verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons .

De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


Artikel 5. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is gemaakt op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden gebaseerd op of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder consulting van primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijk niet actueel en wordt alleen voor uw referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.


Artikel 6. Wijzigingen aan de service en prijzen

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk voor u of aan een derde partij voor elke wijziging, prijsverandering, ophanging of stopzetting van de service.


Artikel 7. Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan terugkeer of uitwisseling alleen volgens ons retourbeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die in de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computerscherm van elke kleur nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht op geval van geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, met de enige goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te stoppen. Elke aanbieding voor elk product of service op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat wordt aangeschaft of verkregen door u aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.


Artikel 8. Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, in onze eigen goeddunken, limiet of annuleren hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde facturering en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en / of factuuradres / telefoonnummer op het moment dat de bestelling is gedaan. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden dat, in ons exclusieve oordeel, lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en expiratiedata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u opnemen.


Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.


Artikel 9. Optionele hulpmiddelen

We kunnen u voorzien van toegang tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle hebben of hebben geen controle of invoer.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang hebben tot dergelijke tools "zoals" en "zo beschikbaar" zonder garanties, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeien uit of met betrekking tot uw gebruik van optionele externe hulpmiddelen.

Elk gebruik van u van optionele gereedschappen die via de site wordt aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en het goedkeuren van de voorwaarden waaronder gereedschappen worden verstrekt door de relevante provider van derden (en).

We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze servicevoorwaarden.


Artikel 10. Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden omvatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor externe materialen of websites of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met alle websites van derden. Controleer het beleid en de praktijken van de derde partijen en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen met betrekking tot producten van derden moeten naar de derde partij worden gericht.


Artikel 11. Opmerkingen door gebruikers, feedback en andere inzendingen

Als u op onze aanvraag bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld vermeldingen) of zonder een verzoek van ons verstuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, al dan online, per e-mail, per post of anderszins (Collectief, 'Opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment zonder beperking, bewerking, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op alle opmerkingen die u aan ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor alle opmerkingen; of (3) om opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te bewaken, te bewerken, te bewerken of te verwijderen die we in onze exclusieve discretie bepalen, onwettig, beledigend, bedreigend, farmous, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of overtreden van het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht op een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendommen recht hebben. U stemt er verder mee eens dat uw opmerkingen niet farmous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf bent of anderszins misleidt of derden met betrekking tot de oorsprong van alle opmerkingen. U bent alleen verantwoordelijk voor opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid aan voor alle opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.


Artikel 12. Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


Artikel 13. Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kunnen er informatie over onze site zijn op onze site of in de service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of op te wekken of de bestellingen te annuleren, indien informatie in de service of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wordt onnauwkeurig (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

We ondernemen geen verplichting om informatie in de service of op een gerelateerde website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetgeving, te wijzigen of te verduidelijken. Geen opgegeven update of vernieuwingsdatum die wordt toegepast in de service of op een gerelateerde website, moet worden ondernomen om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


Artikel 14. Verboden Gebruik

Naast andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, bent u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen om te presteren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om elke internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om te schenden op of overtreden van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruik, belediging, schade, belediging, laster, deruit, intimidatie of discrimineren op basis van gender, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of een ander type schadelijke code te uploaden of te verzenden of op welke manier dan ook of kan worden gebruikt die van invloed is op de functionaliteit of de werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of internet; (H) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) om te spammen, Phish, Pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schraap; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen om een ​​van de verboden gebruik te schenden.


Artikel 15. Disclaimer van garanties; Beperking van aanspakelijkheid

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U bent er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of onvermogen om te gebruiken, de service op uw enige risico is. De service en alle producten en diensten die aan u zijn afgeleverd via de Service zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld), verstrekt 'zoals' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige weergave, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of Impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal ourgeneration.eu/nl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn aansprakelijk voor eventuele letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook , inclusief, zonder beperking verloren winst, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of vergelijkbare schadevergoeding, op basis van contract, onrechtmatige taak (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de Service of alle producten verkregen met behulp van de service, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze is aan uw gebruik van de service of elk product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in eventuele inhoud of schade of schade of schade Soort gemaakt als gevolg van het gebruik van de service of een inhoud (of product) gepost, verzonden, of anderszins beschikbaar via de dienst, zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.


Artikel 16. Vrijwaring

U stemt ermee in om onschadelijk vrij te maken, te verdedigen en te houden ourgeneration.eu/nl en onze ouder, dochterondernemingen, affiliates, partners, officieren, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk van enige vordering of vraag, inclusief redelijke advocaten-kosten, gemaakt door een derde partij Vanwege of voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


Artikel 17. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden is vastgesteld die onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, is een dergelijke bepaling desalniettemin ten volle toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te worden afgesneden uit deze voorwaarden Service, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van eventuele resterende bepalingen.


Artikel 18. Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat zij beëindigd door u of ons. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u ophoudt met behulp van onze site.

Indien in ons enige oordeel dat u faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan enige term of verstrekking van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen en inclusief de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kunnen u toegang geven tot onze diensten (of een deel daarvan).


Artikel 19. Volledige overeenkomst

Het falen van ons om een ​​recht of het verstrekken van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, is geen afstand van dergelijk recht of voorziening.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleid of bedrijfsregels die door ons op deze site worden gepost of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst, vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , hetzij mondeling of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Alle dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden worden niet geïnterpreteerd tegen de opstelfeest.


Artikel 20. GOEDERE RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u aanbieden, worden bestuurd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.


Artikel 21. Wijzigingen in Servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor, naar onze excretie, om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt de acceptatie van die wijzigingen.


Artikel 22. Contactinformatie

Vragen over de servicevoorwaarden moeten aan ons worden verzonden customerservice@ourgeneration.eu