Privacybeleid


Laatst bijgewerkt: 7 september 2021


Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u bezoekt, een account aanmeld, u aanmeldt bij een nieuwsbrief of een aankoop doen www.ourgeneration.eu/nl


1. Persoonlijke informatie die we verzamelen

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we in de site, we verzamelen we informatie over de afzonderlijke webpagina's of -producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site verwezen, en informatie over hoe u communiceert met de site. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "apparaatinformatie".

We verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:

- "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en bevatten vaak een anonieme unieke identifier. We gebruiken cookies voor functionaliteitsredenen, zodat de site u erkent en zich voorheen geselecteerde voorkeuren herinnert, zoals uw taalkeuze of locatie. We gebruiken ook cookies voor reclame, door informatie te verzamelen over uw bezoek aan de site, de inhoud die u bekeken hebt en de acties die u hebt genomen. Een mix van first-party en cookies van derden worden gebruikt. Voor meer informatie over cookies, en hoe u cookies uitschakelt, bezoek dan https://www.allaboutcookies.org.

- "Logbestanden" trackacties op de site, en verzamel gegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende / afsluitende pagina's en datum / tijdstempels.

- "Web Beacons," "Tags" en "Pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie op te nemen over hoe u door de site bladert.

Bovendien, wanneer u een aankoop of poging doet om een ​​aankoop te maken via de site, verzamelen we bepaalde informatie van u, inclusief uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (veilig behandeld door onze betalingsbeveiliging, wij houden niet vast Of opslaan van creditcardgegevens), e-mailadres en telefoonnummer. We verwijzen naar deze informatie als "bestelinformatie".
Ten slotte, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mailadres en uw geboortedatum, als u dit aan ons verstrekt. We verwijzen naar deze informatie als "Contactgegevens" Wanneer we het hebben over "Persoonlijke informatie" in dit privacybeleid, hebben we het over apparaatinformatie, bestelinformatie en contactgegevens.


2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken de orderinformatie die we in het algemeen verzamelen om alle bestellingen die via de Site zijn geplaatst (inclusief het verwerken van uw betalingsinformatie, te vervullen, die voor verzending worden geactiveerd, en u facturen en / of orderbevestigingen oplevert).
Bovendien gebruiken we deze bestelinformatie aan:

- Communiceer met u met betrekking tot uw bestelling;

- Scherm onze bestellingen voor potentieel risico of fraude; en

- Verstrek u wanneer u in overeenstemming bent met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of advertenties met betrekking tot onze producten of services.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Waar u hebt ingestemd met het ontvangen van informatie of reclame met betrekking tot producten of diensten van de onze die we denken dat u misschien leuk vindt, kan dit ook producten of diensten van onze partnerbedrijven omvatten, waaronder:

• Maison Battat Ltd.; en
• Jonathan's Toys Ltd.

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

E-mail en mailinglijsten

Klaviyo

Onze website maakt gebruik van Klaviyo een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk. Payment processors Pay.nl Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener

Pay.nl.

Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Bazaar Voice

Wij verzamelen reviews via het platform van Bazaar Voice. Als u een review achterlaat via Bazaar Voice dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Bazaar Voice deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Bazaar Voice publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Bazaar Voice contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Bazaar Voice. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Bazaar Voice heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Bazaar Voice behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Bazaar Voice toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Bazaar Voice derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Sage200: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Sage200. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Sage200 is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Sage200 gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Klantenservice

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van Our Generation Klantenservice, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek, zoals:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Inhoud correspondentie en gespreksnotities;
 • Gespreksopname in geval van telefonisch contact;
 • Indien u contact opneemt via Chat; ook de verwijzende website en op welke pagina u zich bevindt als u de chat opstart;

Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld of u een Bijenkorf Card heeft en wat de status is, of u een Account heeft of Privilege Member bent en de orderstatus van uw bestelling.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om haar dienstverlening te verb

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Jonathan’s Toys Ltd op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Jonathan’s Toys Ltd. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen schermen voor potentiële risico's en fraude (in het bijzonder uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door analytics te genereren over hoe onze klanten doorgaan met De site en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).


3. Uw persoonlijke gegevens delen

We delen soms beperkte aspecten van uw persoonlijke gegevens met derden voor reclamedoeleinden. We kunnen ook online gegevens delen die worden verzameld via cookies met onze reclamepartners. Dit betekent dat wanneer u een andere website bezoekt, kunt u reclame krijgen op basis van uw browsenpatronen op onze website.

We gebruiken Klaviyo om uw contactgegevens op te slaan en te verwerken. U kunt meer weten over hoe Klaviyo uw persoonlijke gegevens gebruikt hier.

We gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt.

Je kunt meer lezen over hoe Google je persoonlijke informatie hier gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

U kunt hier ook opt-out van Google Analytics hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ten slotte kunnen we ook uw persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een getuige -opvoeding, zoekbevel of andere wettige verzoeken om informatie die we hebben, of om onze rechten anders te beschermen.


4. Gedragsreclame

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we uw persoonlijke informatie om u te voorzien van gerichte advertenties of marketingcommunicatie waarvan wij geloven dat u van belang bent voor u. Voor meer informatie over hoe gerichte reclame-werken, kunt u de pagina Network Advertising Initiative ("NAI") op pagina bezoeken op https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt opt-out van gerichte reclame door:

Facebook  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Google  https://www.google.com/settings/ads/anonymous
Bing  https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Bovendien kunt u zich afmelden van sommige van deze services door het opt-outportal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken https://optout.aboutads.info/.


5. Niet volgen

Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling van onze site niet wijzigen en praktijken gebruiken wanneer we een signaal van uw browser niet volgen.

6. Uw rechten

In het bijzonder, maar zonder beperkingen, heb je de volgende rechten onder de toepasselijke Europese wet op gebied van gegevensbescherming:

 • Recht van inzage, correctie en verwijdering : Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina of per mail. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser
 • Recht op rectificatie van je persoonsgegevens: Als we je persoonsgegevens verwerken, pogen we er door de implementatie van passende maatregelen voor te zorgen dat je persoonsgegevens correct en actueel zijn voor de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens door ons zijn verzameld. Als je persoonsgegevens incorrect of incompleet zijn, heb je het recht tot rectificatie van dergelijke gegevens
 • Recht op het wissen van je persoonsgegevens of het recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen of om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Door het verwijderen van je account wordt de overeenkomst beëindigd.
 • Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, zoals verder wordt beschreven in dit privacybeleid.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een voor gegevensbescherming bevoegde toezichthoudende autoriteit gevestigd in de Europese Unie
 • Recht van dataportabiliteit : je hebt het recht om je gegevens op te vragen om in een ander systeem te importeren. De data wordt verstrekt in een machineleesbaar formaat.


7. Gegevensretentie

Wanneer u een bestelling via de site plaatst, handhaven wij uw bestelinformatie voor onze records en om u in de toekomst beter te dienen, tenzij en totdat u ons vraagt ​​om deze informatie te verwijderen. Evenzo, waar u ons hebt verstrekt met contactgegevens, behouden wij deze informatie totdat u het ons vraagt ​​om het te verwijderen.


8. Minderjarigen

De site is niet bedoeld voor personen onder de 12 jaar. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u boven de 12 jaar bent.


9. Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken of voor andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen te reflecteren.


10. Neem contact met ons op

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft, of als u een klacht wilt indienen, neem dan per e-mail contact met ons op customerservice@ourgeneration.eu.

Cookie policy

Ons maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring waardoor U als klant fijner en makkelijker kan surfen en winkelen. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat U bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wanneer U onze site gebruikt, stemt U in met ons gebruik van cookies volgens onderstaand beleid.

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door uw browser opgeslagen wordt op uw computer of mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet) De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waarvan de cookie afkomstig is, de 'levensduur' van de cookie (d.w.z. hoelang deze op uw apparaat aanwezig zal blijven) en een waarde, die gewoonlijk een willekeurig gegenereerd en uniek nummer is. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Deze cookies kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Welke cookies gebruiken wij?

Permantente cookies:

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookies:

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw web browser afsluit.

Google Analytics:

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering ervan.

Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies op deze manier, moet u uw browserinstellingen dienovereenkomstig instellen. U kunt op elk moment op uw keuze terugkomen door uw browserinstellingen in de toekomst aan te passen. Als u de cookies deactiveert die we gebruiken, kan dit effect hebben op uw gebruikerservaring op onze website. U kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.